Dietetická doporučení podle TCM

Termín dietetika pro klienty v sobě zahrnuje individuálně vhodný plnohodnotný způsob stravování, výběr potravin, způsob přípravy, při zohlednění aktuálního zdravotního stavu, ročního období, konstituce každého člověka a jeho potřeby v průběhu života, včetně profesní zátěže. Sestavený souhrn obsahuje doporučení na základě teorie působení Qi, dvou protikladných sil Yin a Yang a z nich vyplývající učení o 5-ti prvcích, hybatelích a dalších speciálně zaměřených nauk a diagnostických metod. Viz Tradiční čínská medicína

(Zúžení pohledu na pouhé rozlišení potravin na Yin a Yang je laické a nesmírně zavádějící.)

Při posuzování potravin je důležitá charakteristika povahy (termodynamického působení – rýže dlouhozrnná – neutrální), chuti (přirozené chuti – rýže dl. – sladká, fádní), tropismu (směřování do drah – rýže dl. – slezina, žaludek) a poměru Qi a chuti (poměr energie a hmoty – rýže dl. – více Qi než hmoty). Díky těmto vlastnostem a možnosti využití veškerých kombinací, ovlivňujeme působení stravy na děje v těle a mechanizmus Qi (energie).

Přenositelnost do našeho prostředí

Nesmírnou výhodou tohoto učení (TCM), úhlu pohledu na děje, vlivy a jejich vzájemné působení a způsob myšlení, je přenositelnost do jakékoli části světa, používání lokálních potravin a možnost hledání skutečného významu našich tradičních prostých pokrmů, na které mnozí v záplavě cizokrajných surovin zapomínají. Zachování našeho češství je nesmírně důležité. Neznamená to tedy nutně „počínštění stravy“ a kopírování receptů, i když např. rýže je jedna z celosvětově nejběžněji používaných potravin. Její vhodnost je dána vysokou výživností a neutrálním působením bez negativního vlivu téměř pro každý organizmus. Celosvětově nejčastějšími jídly jsou kaše, placky a polévky.

vejcePoužívání a zpracování místních surovin v okamžiku jejich přirozeného dozrávání tolik obdivujeme v zahraničí. Pohoda a klid na tamních trzích, ryzí opravdovost a autentičnost je nepřenositelná. Přirozenou a udržitelnou cestou je znovuobjevení našich tradic, našich neméně plnohodnotných potravin v ideálním případě osobně či v širší rodině pěstované. Každý člověk z města by měl mít svého pěstitele a chovatele na venkově.

Individuálně sestavená dietetická doporučení jsou vhodná pro:

 • první příkrmy pro kojence, postupné zavádění nových potravin;
 • správný vývoj v dětském věku;
 • preventivní opatření pro zdravé jedince a udržení kvality života do pozdního věku;
 • snahu o dodání potřebných výživných látek nejpřirozenější formou;
 • vyvažování zátěžových aktivit (sport, profese), náročných životních a psychických období;
 • snahu o nápravu stavu při již projevených disharmoniích či nemoci;
 • osoby s poruchami trávení, potravinovými či sezónními alergiemi;
 • zvýšení účinnosti stanovené terapie dalšími formami (bylinná léčba, ovlivňování akupunkturních bodů a drah);
 • snahu o nezatěžování svého organizmu spotřebovováním velké energie na trávení, která často chybí;
 • eliminaci vzniku nezpracovatelného odpadu v těle nevhodnou stravou na úkor vzniku využitelné energie (Qi)a vitálních substancí (krve Xue, tekutin těla Jin Ye);
 • podporu redukce nadváhy a jejího udržení (v součinnosti dalších forem terapie);
 • každého, kdo má zájem o aktivní přístup k sobě samému a nepovažuje vlastní přípravu jídla za ztrátu času;
 • všechny v průběhu celého života až do stáří.

 

pareckyBez úpravy životosprávy, které vedly k narušení rovnováhy v těle a vzniku onemocnění, je často každá terapeutická snaha marná a vrací klienta stále zpět.

Tisíce let propracované učení TCM hledá příčiny velké většiny onemocnění ve vrozené konstituci a tím sklonu k určité disharmonii, způsobu stravování a podílu stresu. Strava je naší každodenní součástí, pro každého z nás je nejvíce ovlivnitelnou složkou a také jednou z nejpříjemnějších „metod pěstování života“ (Yang Sheng Fa).

Pokud člověk onemocní, nejprve by měl změnit stravu a teprve, když opatření nejsou dostatečná, je vhodné zvolit další druhy terapie. (Sun Simiao 581-682 n. l., čínský lékař a taoista, dynastie Sui 581-618 n. l., Tang 618-907 n. l.)

V dnešní době jsou takové postupy pomalé, okolní vlivy silnější, proto je vhodné postupovat souběžně několika metodami společně.

Správnou stravou se stav zlepšuje jen velmi pozvolna, nevhodnou stravou se zdravotní potíže zhoršují rychle a významně.

houby

Za způsob stravování dětí nesou plnou zodpovědnost rodiče. Každá rodina musí učinit vlastní rozhodnutí. Nelze očekávat zdraví dítěte za současného svévolného pojídání cukrovinek a sladkostí.

Sladkostmi, slazenými nápoji a „fast foods“ apod. se ještě nikdo neuzdravil. Nejčastější výskyt dětských nemocí, nachlazení, rýmy, zahlenění, trávicích potíží, kožních projevů, je po svátcích a oslavách. Nastavení přiměřených hranic dle aktuálního stavu dítěte, kdy si společně můžeme dopřát laskominu, patří k umění pěstování života a kdysi se tato moudrost snoubila s tradicemi bez ohledu na místo na světě. Sladkosti a jiné pamlsky, jsou jen jednou z mnoha radostí a zpestření každodenního koloběhu života. Kdo jiný, než rodiče, mohou dětem ukázat hranice, jejichž překročení není prospěšné. Zavádění disciplíny a řádu po našem pochybení je obtížné, ale napravení je možné. Pokud děti pociťují naši lásku, je stanovení a dodržování určitých pravidel pro ně pocitem bezpečí.

pecivo

Mnohé děti vyrůstají nejprve nevědomě (často už od kojeneckého věku bez kojení) a později se zažitou představou, že jídlo se vyrábí. Ukažte jim, jak se suroviny pěstují, sbírají, chovají, loví a pokrmy vaří. Jakmile ochutnají čerstvé jídlo, snáze se jim bude odolávat krabicovým náhražkám.

Odměnou Vám bude zdraví a často vymanění se ze začarovaného kruhu neustálého užívání antibiotik a dalších léků.

Po úvodní podrobné diagnostice každého klienta a v průběhu dalších terapií či konzultací, jsou klientovi předkládána základní a dle vývoje stavu, upřesňovací a podrobná dietetická a režimová doporučení. Takto nastavený program je šetrný, dlouhodobě udržitelný, pestrý, vyvážený, proměnlivý v čase a plnohodnotný.

Nejedná se přímo o redukční program, kvalitní strava vede k postupnému správnému fungování orgánů, případně podpořeno dalšími formami terapie, a tím k trvale udržitelné přiměřené konstituční váze.

Nejedná se o nákladný způsob stravování. Nepodléhejte panice, že musíte vykoupit prodejnu „zdravé výživy“. Bohužel i v těchto prodejnách nacházím průmyslově zpracované potraviny. Nemusíte se trápit čtením složení na etiketách, neboť čerstvé a kvalitní suroviny žádné etikety a obaly nemají (vyjma jednodruhových obilovin, luštěnin apod.). Mnoho produktů v obalech už těžko můžeme nazvat „jídlem“.

Jedinci, dožívající se v celosvětovém měřítku vysokého věku, se silnou vrozenou konstitucí (silným kořínkem), si často vystačí s velmi prostou stravou, nicméně plnohodnotnou. Individuální možnosti si při zachování kompletního spektra surovin volí každý sám.

Dietetika dle TCM nepočítá kalorie, nenahlíží na účinnost potravin podle novodobého (při srovnání historie metod) laboratorního obsahu cukrů, tuků, bílkovin, vitamínů, minerálů, stopových prvků, enzymů aj. Možnost kontroly obou pohledů je ale pro klienty vždy přínosem.

„Superpotraviny“, vitamínové preparáty, zdravé potraviny, nízkotučné výrobky

zazvorParadoxem dneška v naší společnosti je nedostatek energie a kvality života přes nadbytek, který konzumujeme. Příčinou jsou nevhodné modely stravování přebírané bez hlubšího poznání, vhodnosti a trvalé udržitelnosti pro naše zdraví, strava bez plnohodnotných látek potřebných pro správné fungování těla i duše, z různých příčin poškozené sliznice celého trávicího traktu (od úst po tlusté střevo) snižující vstřebatelnost veškerých živin a schopnosti správného fungování všech orgánů, včetně odbourávání škodlivých látek a odpadu z těla pryč. Přidávání „superpotravin“ a doplňků stravy, bez znalosti celkového stavu organizmu a bez znalosti účinků z pohledu energetického působení v těle, je v těchto případech kontraproduktivní. Věhlas „superpotravin“, často pocházejících také z Číny, je dán právě znalostí jejich komplexních účinků. Např. kustovnice čínská (Gou Qi Zi, Go Ji), se v TCM využívá při nedostatečnosti Yin jater a ledvin (Gan Shen Yin Xu), příznaky - závratě, tupé bolesti hlavy, noční pocení, padání vlasů, zhoršení paměti, předčasné projevy stárnutí, problémy se zrakem z nedostatku, při kašli z prázdnoty Yin plic (Fei Yin Xu). Může být ale zcela nevhodná pro osoby, které sice mají některé z výše uvedených příznaků, ale zároveň např. akutní onemocnění, chronický průjem, přítomnost hlenu, stagnaci potravy, otoky, bledý jazyk, silný povlak na jazyku. Hranice mezi užíváním v přesném a pravidelném dávkování a kombinaci dalších složek „bylinné směsi“ a nadužíváním jako potraviny je v některých případech velmi tenká.

Nízkotučné výrobky (např. mléčné), zdraví „prospěšné“ rostlinné margaríny, zaváděné v posledních desetiletích na trh ve „vyspělých“ zemích, nejdou ruku v ruce s očekávaným snižováním výskytu obezity, kardiovaskulárních onemocnění, diabetu 2. typu, ale ani zvyšování spotřeby mléčných produktů se snížením výskytu osteoporózy.

Označování „zdravá strava či potravina“ se stále častěji stává obchodním pojmem bez záruky a zejména bez zodpovědnosti a individuálního posouzení vhodnosti pro každého z nás. Jakékoli plošné rozlišování na zdravé a nezdravé (vyjma obsahu skutečně prokazatelně zdraví škodlivých látek) přirozené jednodruhové potraviny je manipulativní. Co jednomu prospívá, druhému může uškodit a naopak. Jedinečnost a krása TCM spočívá právě v individuálním přístupu, neboť každý člověk je jedinečný, přestože názvy západních nemocí má stejné s jiným jedinečným člověkem. Žádná "superpotravina", žádný lék, ani žádný potravinový doplněk, nemůže být plošně vhodný pro všechny, ani se stejnou nemocí, proto narůstá počet vedlejších účinků, diagnóz a dalších medikamentů.

Nebuďme barbary svého života. Nepřejímejme bez důkladného uvážení reklamní triky, byť produkt, přirozený nebo v lékové podobě, tím pokladem pro mnohé může být.

Způsob přípravy

jahlyVařením potravy se zvyšuje její využitelnost, syrová strava klade vyšší nárok na spotřebování energie Qi při procesu trávení a tím je výsledek získané Qi nižší. Obsah prospěšných látek v syrové stravě ze západního pohledu a jejich post digestivní vstřebávání je v celkové bilanci nižší než využitelnost z vařené a dušené stravy. Proto z čerstvě uvařených polévek, kaší, obilovin, dušeného masa a alespoň krátce tepelně upravené zeleniny a pravidelných přídavků kvalitní listové zeleniny, čerstvých bylinek a planých natí, v zimním období také z tepelně upraveného ovoce, získává naše tělo možnost bezproblémového fungování.

Přípravou a konzumováním vařených pokrmů můžeme harmonizovat nejen své tělo, ale i duševní rozpoložení. Souvislost, mezi přijímanou potravou a stavem duše, je opět dána celkovou propojeností. Podle TCM zdravé orgány rodí pozitivní emoce, např. z pohledu TCM „zdravá“ játra rodí laskavost, nikoli hněv projevený navenek či dovnitř sebe. Časté grilování masa podporuje Yang v organizmu a u osob Yang konstituce a případně v kombinaci s alkoholem při častém grilování vygraduje horko až k výbuchu hněvu. Naopak časté pojídání syrové stravy, mléčných výrobků, zejména v zimním období u osob Yin konstituce a „slabšími“ ledvinami z pohledu TCM, se dříve či později projeví pocit strachu, nedostatek vůle a kuráže, psychická rozkolísanost. „Silné“ ledviny dle TCM rodí naopak vůli, nápady, pevnost názoru, výdrž a jejich ctností je moudrost. Toto jsou jen dva typické a protikladné příklady z mnoha dalších a nespočtu možných kombinací disharmonií v celém organizmu. Proto volba surovin a způsob přípravy, energeticky ovlivňující kondici našich orgánů, jde ruku v ruce s působením na náš emocionální stav.

„Kdo jednou pozná kouzlo teplé snídaně, už nechce jinou.“

ovesna_kase

Moc kuchaře či kuchařky je veliká skrze volbu surovin, způsob přípravy, ale také vklad jejich energie. Víte, že nevlídně naladěný kuchař či kuchařka Vám může způsobit střevní potíže, aniž by s jídlem bylo dle laboratorních hodnot cokoli v nepořádku? Kdo zná svého kuchaře? Kolik lidí konzumuje průmyslově vyrobenou stravu od anonymních kuchařů či výrobců s anonymními lidmi kolem sebe? Komu dobrovolně a často nevědomě předáváte moc nad svým stavem?

Individuální posouzení

Přístup k sestavení dietetických a režimových opatření vždy vychází ze znalosti a propojenosti celého učení teorie tradiční čínské medicíny. Proto je může zodpovědně sestavit pouze kvalifikovaný terapeut se vzděláním v oborech tradiční čínské medicíny. Kusé informace, vytržené z kontextu či prezentované v neodborných časopisech, případně necitlivým zásahem redakce upravené vyjádření odborníka TCM, jsou zavádějící. Stejně tak, jako při návrhu strategie jednotlivých druhů terapie, i v dietetice vycházíme z podrobné diagnostiky každého klienta. Výčet doporučení, způsob stravování, změny během průběhu harmonizace, proměnlivost v rámci ročních období či aktuálního výkyvu počasí, vývoj vzhledem k věku, jsou striktně individuální. Pouze obecné zásady o nevhodnosti škodlivých či zátěžových potravin a pokrmů jsou platné pro všechny.

Výběr potravin, jejich promyšlená kombinace, způsob přípravy a pohodová konzumace vytváří celkový energetický koktejl pro naše tělo. Pokud jsou všechny tyto složky v rovnováze, může náš organizmus získat vitální energii bez únavy a stagnací po jídle a my máme šanci prožívat aktivní život. Přes možnost sestavovat až alchymické kombinace „na míru“, se nevytrácí jednoduchost, radost z vaření, jídla i prožitku a labužnické vychutnávání přirozených chutí bez dochucovadel.

„Dodržování doporučení správné životosprávy je chytré, nalézt v nich krásu, jednoduchost a přirozenost, je moudré.“

Občasné vykolejení a „úlety chutí“ jsou pochopitelné a lidské. Vždy ale záleží na čase, jak rychle se naše tělo opět vzpamatuje – uvede do rovnováhy a naše mysl vyhodnotí smysluplnost takového nutkavého chování. Odstup od chutí a zejména osvobození se od patologických chutí v podobě návyku nepřirozeného používání dochucovadel, které se nacházejí zejména v průmyslově zpracovaných produktech, je svobodou ke skutečnému rozlišování přirozených potravin.

salamy

Cesta k harmonii

Dietetika na míru, při již vzniklé disharmonii či onemocnění, pohledem TCM je alopatická (opačné opačným), nicméně cílem je harmonizace organizmu a schopnost samoregulace těla tuto rovnováhu neustále udržovat. Proto jakékoli extrémní zásahy či způsoby stravování vedou dříve či později k ještě větší rozkolísanosti stavu.

Mezi extrémní způsoby stravování lze zařadit vegetariánství, veganství, vitariánství, syrová strava, pravidelné a nadměrné užívání zeleninových a ovocných šťáv, časté pití studených a slazených nápojů, nadměrné pití, jednostranně zaměřená strava, náhražky stravy, výrazný podíl mražených surovin, častá suchá strava, aj. včetně nasazování diet, hladovění a přejídání. Dlouhodobé uplatňování takovýchto principů může vést až k nenapravitelným poruchám metabolismu.

 


 

Cesta k harmonii je v pravidelnosti, umírněnosti, pestrosti, harmonickém způsobu přípravy, příjmu všech nezbytných složek v nejpřirozenější podobě, proměnlivosti v rámci ročního období či aktuálního individuálního stavu. Nezbytnou součástí je i vložená energie do přípravy potravy.

Tento ideál můžeme nazvat „cestou zlatého středu“.

suroviny 

Praktické zhodnocení

Zde si můžete sami zhodnotit, jak často, a jak daleko se pohybujete mimo „cestu zlatého středu“.

 Výběr surovin

čerstvá zelenina, domácí, lokální, denně x málo zeleniny, mražená, cizokrajná, mnoho a převážně syrová
jednodruh. obiloviny, celá zrna, vločky, denně x bílá mouka a výrobky z ní, včetně skryté (omáčky, polévky, těstoviny, hotové výrobky, pochutiny)
luštěniny v malém množství pravidelně x málo často, velké množství najednou, nevhodné kombinace (např. s uzeninou)
maso domácí či z malých farem x maso z velkochovů, exotických zemí
drůbež, místní ryby, divoká zvířata, skot méně často, domácí vejce, králík x upřednostňování nejdostupnějších druhů, vepřové a kuřecí, vejce z velkochovů
maso přiměřeně, menší kousky, vývary x maso každý den, kompaktní (steak, řízek)
tuky z kvalitní drůbeže, za studena lisované rostl. oleje, kvalitní máslo x velký podíl živočišných tuků, rafinované oleje, ztužené tuky a margaríny, exotické tuky
čerstvé přírodní ořechy a semínka x průmyslově zpracované, exotické, žluklé
mléčné výrobky zřídka a v nejvyšší kvalitě, neslazené, plnotučné x mléčné výrobky, sýry, slazené, každý den, snížený obsah tuku
místní ovoce, malé porce, sezónní, denně x žádné či velké množství, exotické ovoce (v zimě)
čerstvé, přiměřeně i sušené ovoce, vařené, dušené, v zimě pečené x mražené, větší množství syrového během celého roku (v zimě)
přírodní cukr, přírodní místní med, občas x bílý cukr, náhradní sladidla, cukrovinky, dorty, koláče, mlsání, sladká jídla, často
zelené natě a bylinky, čisté sušené koření x směsi koření, zejména s přídavky soli, glutamátu sodného, barviv, dalších přídatných látek

 kachna

pstruzi

Způsob přípravy a konzumace

vaření, dušení, v páře x pečení, smažení, syrové, mražené, mikr. trouba, indukce
vývary, dušené maso, tep. upr. zelenina, s obilovinou x často pečené maso, řízky, hamburgery, hranolky, zmrzlina, pizza, smažený sýr, smažený květák..
polévky, kaše, každý den x pečivo každý den
doma připravené z čistých čerstvých surovin x neprověřené restaurace a jiné provozy, příprava ze směsí, polotovarů, mražených surovin či pokrmů
jednoduchá jídla přirozených chutí x jídla dochucovaná, silně kořeněná, více slaná, uzeniny, chipsy
tradiční jídla i bohatších chutí (domácí kachna, domácí klobása, paštika, hovězí svíčková, medovník…) přiměřeně v rámci celoročních svátků v přiměřeném množství x řízky, kachny, guláše, knedlíky, majonézové saláty, smetanové nebo zahušťované omáčky, dorty,zákusky, cukrovinky, téměř denně
jídlo v klidu a s radostí s milými lidmi u stolu, bez výčitek x stres, spěch, nervozita, výčitky z jídla, jídlo u PC či televize, v kině, při hraní her
pravidelná strava 3x-5x denně x nepravidelná strava
jídlo ve dne x jídlo v noci

 polévka vývar

Jakákoli doporučení a předepsané bylinné směsi terapeutem TCM jsou individuální a vycházejí vždy z konkrétní diagnostiky každého z Vás. Co jednomu prospívá, může druhému ublížit, i když se zdánlivě jedná o univerzální informace.

Komplexní pohled na zdraví zahrnuje veškeré vlivy, cokoli děláme denně, jakkoli nyní myslíme, co pozřeme každý den, kdekoli se pravidelně nacházíme, jaký vzduch dýcháme, s kýmkoli se setkáváme, vše stává se naším „lékem“ či naopak „jedem“.

 


 


 
© 2016-2020 Michaela Nekovářová