Diagnostika podle učení TCM

Pokud poradnu TCM navštívíte poprvé nebo po odmlce delší než jeden rok, je nezbytné podstoupit podrobné vstupní vyšetření (diagnostiku). Délka trvání se pohybuje od 60 - 120 minut, podle závažnosti a množství potíží. Pohled na člověka okem terapeuta tradiční čínské medicíny je komplexní, proto nestačí pouhé přenesení již určených západních diagnóz a doporučení „čínské“ terapie.

Diagnostika je založena na zcela odlišném přístupu zjišťování souvislostí vzniku jakýchkoli potíží klienta. Vychází z teorie TCM – viz „Tradiční čínská medicína“, která je prověřená více než 3000 letou praxí. Cílem shromáždění dostupných informací sdělených klientem či zjištěných jednotlivými metodami pozorným a zkušeným terapeutem, je vytvořit jedinečný obraz o každém člověku a porovnat v souvislostech s obrazem individuálně možného ideálního stavu. Tato individuální pavučinka jednotlivých disharmonií, vzniklých např. již od narození či v průběhu života, postupně odkrývá příčiny projevených „nemocí“ a potíží. Nacházíme tak např. z pohledu TCM – nedostatek krve, blokádu krve, stagnaci energie Qi, nedostatek slezinné Qi, slabost ledvin, horko nahoře a chlad dole, stísněná játra atd. a z těchto energetických i materiálních disharmonií vyvěrají určité potíže a jejich kombinace. V průběhu života se řetězí po celém organizmu, a proto při včasném odhalení a působení metodami TCM můžeme zastavit či zpomalit další poškozování a oslabování organizmu.

Moudrost dávných mudrců TCM je obdivuhodná, neboť možnost povšimnout si a působit na ještě naplno neprojevenou, přesto již vznikající, nerovnováhu v našem těle je darem života a nezpochybnitelných zákonů přírody a celého vesmíru.

pulzPodrobná vstupní diagnostika se skládá z dotazování klienta na průběh dosavadního života a případně způsob již probíhající léčby, zdravotní i psychické potíže, zejména symptomy (projevy „nemoci“), dotazování na všechny části těla a fyziologické funkce, dotazování na způsob stravování, životní styl, prostředí, ve kterém klient žije a pracuje, pozorování vnějších projevů na těle, včetně jazyka, naslouchání projevům těla a diagnostiky pohmatem, včetně vyšetření pulzu.

Veškerá lékařská a laboratorní vyšetření jsou nesmírně důležitá pro posouzení možnosti bezpečného působení doplňkovou formou metodami tradiční čínské medicíny.

Výsledkem této diagnostiky je stanovení celkového obrazu Vašeho organizmu, Vaší konstituce a následně návrh striktně individuální terapie se zohledněním časových i finančních možností klienta.

Veškeré návrhy druhu terapie včetně intenzity a četnosti vždy vycházejí z učení TCM a ověřených zkušeností pro konkrétní akutní či chronické potíže.

Např. při akutním úrazu kotníku (např. distorze hlezna) po řádném vyšetření západní medicínou a vyloučení nutnosti chirurgického zákroku (např. přetržené šlachy, vazy, zlomeniny) je z pohledu TCM vhodné intenzivní ošetření několika metodami – fytoterapie (bolest, otok, krevní sraženiny, zprůchodnění, výživa pro správné hojení, působení v dolní končetině); ovlivňování akupunkturních bodů různými technikami (pro každodenní ošetření i v domácích podmínkách je vhodné moxování pelyňkovými doutníky, podpůrná masáž bylinnými oleji – Shaolinový olej, Kurkumový sprej, na rozdíl od západní medicínou doporučovaných ledových obkladů), vhodné je i každodenní ošetření terapeutem a možnost působení i na opačný zdravý kotník, případně sdružený kloub kontralaterálně (postižený např. pravý kotník, působení na levé zápěstí) atd.

Doba intenzivního působení je cca 7-14 dní a postupně zaměříme terapii na individuální příčinu a potřebu výživy tkání, pokud již nejsou časté návštěvy nezbytně nutné.

Např. při postupném řídnutí kostí (osteoporóze) v pokročilém věku je důležité pozvolné působení v řádech měsíců i let. Dietetická opatření jsou nezbytnou součástí nápravy stavu (nikoli však pojídání mléčných výrobků). Kombinovat můžeme opět několik metod TCM.

Např. při akutním nachlazení (v zimě) nebo akutních bolestech v krku (na jaře) je vhodné velmi rychlé nasazení hotových bylinných produktů, které v mnoha případech odstraní škodlivinu, dokud je v povrchové vrstvě (kůže, nos, krk) a zabrání dalšímu rozvoji a při včasném zásahu metodami TCM nasazení antibiotik západní medicínou vůbec nemusí být nutné.

V případě jakéhokoli dotazu, zda je možné, řešit Vaše potíže cestou TCM se neobávejte objednat si předběžnou konzultaci zdarma (cca 10 minut).

  
© 2016-2020 Michaela Nekovářová